Website Đoàn thanh niên,Hội sinh viên trường CĐ Công Thương TPHCM

Thông báo đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 24/4/2015

Email In PDF.

Thông báo về việc đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên CĐ & TCCN chính quy được xét tốt nghiệp đợt 11/2014 và 03/2015

I. Thời gian đăng ký dự lễ tốt nghiệp

Từ ngày 13/4 đến 23/4/2015 (thứ 7, CN nghỉ).

-        Sáng: 8h00 -> 11h00

-        Chiều: 13h30 -> 16h30

II. Trình tự các bước thực hiện đăng ký dự lễ tốt nghiệp

1.      Sinh viên đăng ký dự lễ tại phòng Quản lý đào tạo (cô Yến) (xuất trình CMND, thẻ sinh viên).

      Không được đăng ký thay.

2.      Sinh viên đăng ký nhận lễ phục tại kho vật tư.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ phát bằng

-        Thời gian:24/04/2015 (buổi sáng).

-        Địa điểm:Hội trường khu A.

Lưu ý:

-        SV đăng ký sẽ được nhận “PHIẾU SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP” (màu hồng).

+        SV phải mang phiếu này đi dự lễ TN và nhận bằng tốt nghiệp (bản gốc).

+        Nếu quên hoặc để mất phiếu SV sẽ không được dự lễ và không được nhận bằng tốt nghiệp.

-        Đối với SV không đăng ký dự lễ sẽ nhận bằng từ ngày 26/04/2015 theo lịch phát của P. Quản lý Đào tạo (thứ 2, 3, 4 hàng tuần)

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 16 Tháng 4 2015 10:12 )