Website Đoàn thanh niên,Hội sinh viên trường CĐ Công Thương TPHCM

Khai trương website thư viện số Trường CĐ Công Thương Tp. HCM

Email In PDF.

Trường CĐ Công Thương và trang web TaiLieu.vn vừa phối hợp để tạo nên trang thư viện số của trường: http://thuvien.hitu.edu.vn trang thư viện số này được sử dụng Download tài liệu học tập miễn phí dành cho tất cả sinh viên và giảng viên của trường CĐ Công Thương.


Với mỗi tài khoản các bạn có thể download tối đa 3600 tài liệu và thời hạn sử dụng đến cuối năm

Hình thức sử dụng là đăng nhập bằng Mã số sinh viên(MSSV) của mình như trang đăng ký học phần.

- Website truy cập: http://thuvien.hitu.edu.vn

- Tài khoản đăng nhập: Mã số sinh viên

- Mật khẩu mặc định: ddmmyy

VD: Sinh viên sinh ngày 10/8/1993 thì mật khẩu mặc định là: 100893

Description: http://www.cimsi.org.vn/page/include/content/files/LCT/3-6-2010_2010.06.03.tv1.jpg

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 12:50 )