Website Đoàn thanh niên,Hội sinh viên trường CĐ Công Thương TPHCM

Hướng dẫn công tác chi đoàn 2013

Email In PDF.

Tài liệu tổng hợp hỗ trợ các bạn các bộ Đoàn thực hiện công tác và nhiệm vụ định kỳ hằng năm, bao gồm các nội dung:

1. Công tác quản lý lý đoàn viên

2. Công tác kết nạp đoàn viên mới

3. Công tác trưởng thành Đoàn

4. Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

5. Quy trình tổ chức Đại hội chi đoàn

6. Mẫu biên bản, báo cáo, tổng kết ... sử dụng trong các chương trình

Các bạn download TẠI ĐÂY

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 16 Tháng 10 2013 00:24 )