Website Đoàn thanh niên,Hội sinh viên trường CĐ Công Thương TPHCM

Hướng dẫn tổ chức ĐH Đoàn 2012-2013

Email In PDF.

Đại hội Chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua (mặt mạnh, hạn chế), đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban Chấp hành mới để lãnh đạo Chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội. để hướng dẫn các chi đoàn thực hiện đúng trong việc tổ chức ĐH chi Đoàn 2012-2013, mời các bạn bí thư chi đoàn và cán bộ đoàn tham khảo bài viết sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Đại hội Chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua (mặt mạnh, hạn chế), đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban Chấp hành mới để lãnh đạo Chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội. Riêng đối với các chi đoàn thuộc khóa 36 sau thời gian lâm thời là 1 đến 3 tháng theo quy định phải tiến hành Đại hội chi đoàn để bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn chính thức.

- Việc tham gia chuẩn bị đại hội là nhiệm vụ của mỗi đoàn viên. Ban chấp hành Chi đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên.

- Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải tạo được một không khí hoạt động sôi nổi, lôi cuốn đoàn viên, sinh viên, học sinh đến với Đoàn. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội và tiến tới chào mừng các ngày lễ sẽ diễn ra trong thời gian tới mà trọng tâm là hướng tới chào mừng ngày thành lập trường (20/10) và ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).

- Đại hội Chi đoàn là sinh hoạt chính trị quan trọng, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc điều lệ Đoàn.

II. TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1.      Thời gian tổ chức Đại hội:Đại hội các chi đoàn phải tiến hành đồng loạt từ 10/10/2012 đến 30/11/2012.

2.      Đối tượng tham dự Đại hội chi đoàn:

            + Đại biểu chính thức:toàn thể đoàn viên chi đoàn (những đoàn viên chưa chuyển sinh hoạt đoàn về trường không được xem là đại biểu chính thức).

+ Đại biểu dự thính:toàn thể thanh niên là sinh viên – học sinh của lớp.

+ Khách mời:Đại diện Ban chấp hành Đoàn khoa, Đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa, đại diện các chi đoàn bạn (nếu có).

III. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN:

1. Về công tác chuẩn bị: Để đại hội Chi đoàn thành công, Chi đoàn cần đầu tư thật tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội, bao gồm các bước sau:

- Lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn khoa. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị.

- Ban chấp hành Chi đoàn (BCH lâm thời đối với khóa 36) xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội (Báo cáo hoạt động Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua (khóa 36 báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động sau thời gian lâm thời), phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, bản kiểm điểm Ban chấp hành Chi đoàn (BCH lâm thời đối với khóa 36) nhiệm kỳ cũ)

- Chuẩn bị đề án nhân sự Ban chấp hành mới và danh sách các nhân sự dự kiến tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới (để trình đại hội).

2.      Số lượng Ban chấp hành chi đoàn:

- Chi đoàn có từ 3-8 đoàn viên: bầu bí thư, nếu cần thiết có thể bầu thêm phó bí thư.

- Chi đoàn có từ 9 đoàn viên trở lên: Ban chấp hành chi đoàn có từ 3 đến 5 đồng chí.

3. Về cách trang trí Đại hội:Cần trang nghiêm, gây ấn tượng. Phải có:

Ø  Cờ nước, cờ Đoàn, chân dung Bác Hồ.

Ø  Phong sân khấu thống nhất theo mẫu:

Ø  Treo các băngrol mang dòng chữ gợi ý như: “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Mỗi đoàn viên một việc làm thiết thực, mỗi chi đoàn một công trình thanh niên”…..

Ø  Chuẩn bị thêm các vật dụng như: khăn trãi bàn, hoa, chụp hình (nếu có)

Ø  Nên hát Quốc ca, Đoàn ca (không nên dùng băng cassette thu âm sẵn).

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội:

4.1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

- Tất cả đoàn viên chi đoàn (đã chuyển sinh hoạt đoàn về trường) đều có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người khác (đoàn viên của chi đoàn) để bầu vào Ban chấp hành chi đoàn.

4.2. Nguyên tắc bầu cử Ban chấp hành.

- Việc bầu Ban chấp hành mới được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Khi bầu cử hay biểu quyết phải có quá ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) hoặc quá ½ số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị.

- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách bầu cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội quyết định.

- Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.

- Trường hợp số cuối cùng của số lượng định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu hơn. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

1. Chào cờ – hát Quốc ca, Đoàn ca.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Bầu chủ tọa đại hội, chủ tọa giới thiệu thư ký của đại hội

4. Chủ tọa công bố chương trình đại hội.

5. Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ cũ đọc báo cáo của Ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm Ban chấp hành.

6. Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm.

7. Đại diện Đoàn cấp trên, thầy cô giáo phát biểu ý kiến.

8. Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm vụ.

9. Chủ tọa trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành mới.

10. Chủ tọa đại hội trả lời, giải  thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.

11. Biểu quyết thông qua danh sách tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.

12. Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, BCH mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua nghị quyết của đại hội.

14. Bế mạc đại hội.

V. NHỮNG THỦ TỤC PHẢI NỘP VỀ ĐOÀN KHOA ĐỂ CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

Sau đại hội, Ban chấp hành Chi đoàn tiến hành họp phiên đầu tiên phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban chấp hành do bí thư Chi đoàn cũ triệu tập.

vThủ tục đề nghị Đoàn cấp trên chuẩn y kết quả đại hội gồm:

1.      Biên bản Đại hội Chi đoàn

2.      Văn kiện Đại hội chi đoàn đã hoàn chỉnh

3.      Biên bản họp phân công Ban chấp hành.

4.      Danh sách trích ngang Ban chấp hành mới

5.      Bản đề nghị Đoàn cấp trên chuẩn y kết quả.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Đoàn Khoa, Bí thư hoặc phó bí thư Đoàn Khoa tổng hợp, lập bản đề nghị chuẩn y chung cho toàn khoa gửi về Vp Đoàn trường.

Hạn chót nộp hồ sơ chuẩn y: 8/12/2012.

Ban thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đoàn khoa và chi đoàn trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiện văn bản hướng dẫn này. Nếu cần trao đổi thêm, đề nghị liên hệ văn phòng Đoàn trường.

                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                               BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                                           LÊ QUANG VINH

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 24 Tháng 9 2012 22:46 )