Website Đoàn thanh niên,Hội sinh viên trường CĐ Công Thương TPHCM

Ban chấp hành đoàn trường

Ban Chấp Hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2017

 

BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2015-2017

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

1

Đ/c Vũ Tiến Hiếu

Bí thư

2

Đ/c Nguyễn Kim Suyên

Phó bí thư

3

Đ/c Đoàn Thanh Vũ

Phó bí thư

4

Đ/c Đinh Thị Hiền

UV BTV

5

Đ/c Nguyễn Phi Long

UV BTV

6

Đ/c Nguyễn Viết Trọng

UV BCH

7

Đ/c Phạm Thị Ngọc Thư

UV BCH

8

Đ/c Nguyễn Thị Hằng Nga

UV BCH

9

Đ/c Lê Hoài Thương

UV BCH

10

Đ/c Trần Thị Diện

UV BCH

11

Đ/c Trần Văn Đông

UV BCH

12

Đ/c Lê Trọng Nghĩa

UV BCH

13

Đ/c Trương Út Nữ Trà My

UV BCH

14

Đ/c Kiều Thị Minh Thư

UV BCH

15

Đ/c Vũ Tố Như

UV BCH

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15 Tháng 4 2016 10:31 )