Website Đoàn thanh niên,Hội sinh viên trường CĐ Công Thương TPHCM

Đoàn TNCS Trường CĐ Công Thương

Email In PDF.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường được thành lập từ những năm đầu nhà trường thành lập (20/10/1976). Là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, đóng vai trò nòng cốt chính trị trong mọi hoạt động phong trào thanh niên, sinh viên – học sinh của Nhà trường. Đoàn tổ chức và hoạt động dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Ủy Nhà trường.

II. Cơ cấu tổ chức

Đoàn trường hiện nay là tổ chức đoàn cơ sở của Đoàn khối Doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM. Tháng 6 năm 2004, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tiến hành xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn trong nhà trường thành 3 cấp gồm: Đoàn trường – Liên chi đoàn khoa (gọi tắt là Đoàn khoa) – Chi đoàn. Đến nay, Đoàn trường có 10 Đoàn khoa (Khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ hóa học, khoa Công nghệ sản xuất giày, khoa Dệt May, khoa Cơ khí, khoa Điện – Điện tử, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Cơ khí Động lực, khoa Ngoại ngữ), 1 chi đoàn khối Giảng viên – CNV trực thuộc. Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIII (2015 – 2017) hiện nay gồm 15 đồng chí trong đó có 5 đồng chí là giảng viên – CVN nhà trường bên cạnh các đồng chí là sinh viên – học sinh.  Bí thư: Ths. Vũ Tiến Hiếu – GV khoa CN Da giầy  Phó bí thư: Ths. Đoàn Thanh Vũ - GV khoa QTKD  Phó bí thư: Ths. Nguyễn Kim Suyên - GV khoa Điện – Điện tử Đoàn trường hiện nay là tổ chức đoàn cơ sở của Đoàn khối Doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM.

Tháng 6 năm 2004, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tiến hành xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn trong nhà trường thành 3 cấp gồm: Đoàn trường – Liên chi đoàn khoa (gọi tắt là Đoàn khoa) – Chi đoàn. Đến nay, Đoàn trường có 8 Đoàn khoa (Khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ hóa học, khoa Công nghệ sản xuất giày, khoa Dệt May, khoa Cơ khí, khoa Điện – Điện tử, khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, khoa Quản trị kinh doanh), 1 chi đoàn khối Giảng viên – CNV trực thuộc.

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ XIII (2010 – 2013) hiện nay gồm 15 đồng chí trong đó có 5 đồng chí là giảng viên – CVN nhà trường bên cạnh các đồng chí là sinh viên – học sinh.

-        Bí thư:            Hồ Phước Lộc – GV khoa Dệt may

-        Phó bí thư:    Võ Việt Hà - CV TT Hỗ trợ SV & QHDN

-        Phó bí thư:    Phạm Đăng Khoa - GV khoa Công nghệ thông tin

III. Vai trò – Hoạt động

Đóng vai trò nòng cốt chính trị trong các hoạt động lớn của Nhà trường, trong các hoạt động Hội Sinh viên và phong trào Sinh viên – học sinh của nhà trường. Là người bạn của thanh niên sinh viên – học sinh nhà trường trong các hoạt động học tập, vui chơi và giải trí, luôn đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên – học sinh trong nhà trường và ngoài xã hội.

Bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Công tác lãnh đạo chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

Luôn có những hoạt động phù hợp hướng đến giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống đạo đức, ý thức pháp luật và định hướng lối sống cho sinh viên – học sinh nhà trường


Tin mới hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20 Tháng 9 2016 13:39 )