Website Đoàn thanh niên,Hội sinh viên trường CĐ Công Thương TPHCM

Lịch sử hình thành

Hội sinh viên trường CĐ Công Thương

Hội sinh viên trường CĐ Công Thương

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng Ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường và được sự chấp thuận của Hội Sinh viên Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2004, Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam trường ra đời. Đến 12/2004, Ban Thư ký Hội Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Ban Chấp hành lâm thời Hội Sinh viên trường gồm 15 anh chị nhằm dẫn dắt công tác Hội và phong trào sinh viên – học sinh trường trong giai đoạn lâm thời.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 16 Tháng 12 2011 00:21 )

Đọc thêm...